Keinoluu

Fedasz Dental Clinic


Kun hammas katkeaa, ikenen sijainti ja suunta voi muuttaa kohta. Onnistuneen implanttihoidon edellytyksenä on aina, että leukaluuta on riittävästi. Leukaluu alkaa surkastua, jos omat hampaat on menetetty varhain. Keinoluu mahdollistaa implanttihoidon myös silloin, kun omaa leukaluuta ei ole enää jäljellä riittävästi.

1.) Hammas poistetaan,
aukko puhdistetaan ja
poistetaan tulehtunut kudos.

2.) Luukorvikeaine
sijoitetaan aukkoon.

3.) Membraani laitetaan
aukon ylle.

4.) Ompeleet sijoitetaan ikenen
kudokseen, tällä tavalla
varmistutaan siitä, että
ympärillä olevat
pehmytkudokset paranevat
kunnolla.